Nghixu l-GHID flimkien - KOLBE Web TV2021

Go to content
Ngħixu l-GĦID flimkien

Riflessjonijiet ta'
Mons. Paul Carmel Vella
għal żmien l-Għid
Għid il-Ħamsin (Sena A)
Is-6 Ħadd tal-Għid (Sena A)
Tlugħ il-Mulej fis-sema (Sena A)
Il-5 Ħadd tal-Għid (Sena A)
Ir-4 Ħadd tal-Għid (Sena A)
It-3 Ħadd tal-Għid (Sena A)
It-2 Ħadd tal-Għid (Sena A)
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2021. All rights reserved.
 
Back to content