Programmes - KOLBE Web TV2021

Go to content
Il-liturġija tal-Ħadd
Kyrios - Audio biss:
It-30 Ħadd matul is-sena - Sena A
Il-Qaddis tal-ġimgħa
Sant'Ursula - 21 ta' Ottubru
Wara din il-ġimgħa dawn il-programmi ssibuhom fuq is-sezzjoni ON DEMAND
____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Kotba ta' min jaqra matul dan iż-żmien:
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2021. All rights reserved.
 
Back to content