Il-Qaddis tal-ġimgħa - KOLBE Web TV2021

Go to content

Il-Qaddis tal-ġimgħa

San Bruno
(6 ta' Ottubru)
Santa Tereża ta' Ġesù
(15 ta' Ottubru)
San Ġużepp ta' Copertino
(18 ta' Settembru)
San Mattew
(21 ta' Settembru)
Sant'Elena
(18 ta' Awwissu)
San Ludoviku
(25 ta' Awwissu)
Sant'Anna u San Ġwakkin
(26 ta' Lulju)
Santa Marta ta' Betanja
(29 ta' Lulju)
San Ċirillu ta' Lixandra
(27 ta' Ġunju)
Beatu Nazju Falzon
(1 ta' Lulju)
San Franġisk ta' Assisi
(4 ta' Ottubru)
San Ġwann Griżostmu
(13 ta' Settembru)
San Massimiljan M. Kolbe
(14 ta' Awwissu)
San Bonaventura
(15 ta' Lulju)
San Alwiġi Gonzaga
(21 ta' Ġunju)
San Vinċenz de Paul
(27 ta' Settembru)
San Girgor il-Kbir
(3 ta' Settembru)
San Duminku
(8 ta' Awwissu)
San Benedittu
(11 ta' Lulju)
Sant'Antnin ta' Padova
(13 ta' Ġunju)
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2021. All rights reserved.
 
Back to content