KyrioS - KOLBE Web TV2021

Go to content
KyrioS

Il-Liturġija tal-Ħadd
Il-Qari tal-Kelma ta' Alla u riflessjoni minn Patri Arthur Cutajar OFMConv.
Sena A
It-Trinità Qaddisa
AUDIO biss:
Ħadd il-Għid
AUDIO biss:
Għid il-Ħamsin
AUDIO biss:
Ħadd il-Palm
AUDIO biss:
© Copyright ĊAK Ltd. Malta 2021. All rights reserved.
 
Back to content